Zespół




Radosław Szczepaniak - Adwokat

 

Jestem założycielem firmy prawniczej SZCZEPANIAK Kancelaria Adwokacka. W 2010 r. ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniona przeze mnie na ocenę bardzo dobrą praca magisterska napisana została z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Na uroczystości absolutoryjnej zostałem wyróżniony dyplomem Dziekana WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

W latach 2012 – 2015 odbyłem aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, uzyskując tytuł adwokata.

 

W okresie studiów praktykowałem w poznańskiej Kancelarii Radcy Prawnego, a także byłem wolontariuszem Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej będącej organizacją studencką działającą w grupie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Po ukończeniu studiów oraz w okresie aplikacji adwokackiej swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych Kancelariach Adwokackich w Poznaniu. Brałem także udział w wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych tematyce prawa nieruchomości oraz prawa spółek handlowych. 

 

Od 2015 r. prowadzę Kancelarię Adwokacką, w której specjalizuję się w prawie nieruchomości oraz prawie gospodarczym. W trakcie wykonywanej przeze mnie pracy zawodowej obsługuję podmioty gospodarcze oraz reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu wielu gałęzi prawa, a w szczególności szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz karnego. Posiadam duże doświadczenie w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwie i prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości.

 

Jestem osobą konsekwentną i odpowiedzialną. Zawsze podchodzę indywidualnie do każdego klienta, starając się zrozumieć jego sytuację i potrzeby, kierując się przy tym życzliwością i ludzkim podejściem. Moje zainteresowania wiążą się przede wszystkim z ukończonym kierunkiem studiów oraz wykonywaną pracą zawodową adwokata. W wolnych chwilach bardzo lubię uprawiać takie sporty jak: bieganie, pływanie, piłka nożna.

 

Współpracuję z radcami prawnymi, adwokatami, aplikantami, a także notariuszami oraz biurami obrotu nieruchomości.

 

nr tel.: 601 968 220

e-mail: kancelaria@szczepaniak-adwokat.pl

 


Weronika Bździak - aplikant adwokacki

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu. Obroniła pracę magisterską przygotowaną w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego dotyczącą ochrony praw nabywcy lokalu w ramach konsumenckiej umowy deweloperskiej. W trakcie studiów, stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz uczestniczka licznych konferencji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

 

Obecnie, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywa od I roku studiów, odbywając wcześniej praktyki w toruńskich kancelariach prawniczych. Z moją Kancelarią związana od lipca 2018 r. Swe zainteresowania skupia wokół szeroko pojętego prawa cywilnego.

nr tel.: 575 968 220
e-mail: sekretariat@szczepaniak-adwokat.pl
 


 

Współpracownicy (of counsel):

Piotr Straburzyński-Lupa – Radca prawny, LL.M.

Absolwent prawa Uniwersytetu w Cardiff oraz London School of Economics and Political Science w Londynie (uzyskane tytuły: LL.B., LL.M.). Uzyskał nostryfikację dyplomu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację i zdał egzamin zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zdobywał doświadczenie, współpracując z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie własności intelektualnej oraz obsłudze procesów inwestycyjnych związanych z nieruchomościami. Świadczy usługi prawne na rzecz klientów zagranicznych. Włada biegle językiem angielskim.

 

 


 

Piotr Polakowski – Radca prawny


Radca prawny i absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2017 jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada praktykę w obsłudze prawnej Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w sprawach związanych z prowadzeniem sądowych sporów cywilnych i gospodarczych oraz w prawie upadłościowym. Posiada również doświadczenie w prawie rodzinnym. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W okresie 2014-2015 współpracował z warszawską Kancelarią Adwokacką. W latach 2016–2021 pracował w gnieźnieńskiej kancelarii radców prawnych.



 

 







treść została wydrukowana ze strony
https://www.szczepaniak-adwokat.pl/