UsługiPrawo cywilne to moja pasja!


Moja Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. W zakres oferowanej obsługi prawnej wchodzi: reprezentowanie Klientów przed Sądami i organami administracji, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, prowadzenie negocjacji handlowych i mediacji, opracowywanie audytów oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

 

 

PRAWO CYWILNE:

 

- ochrona dóbr osobistych

- prawo rzeczowe (np. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności, ochrona posiadania, ustanawianie służebności, zastaw, hipoteka)

- prawo zobowiązań (np. windykacja należności, odszkodowania deliktowe i kontraktowe, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, skarga pauliańska)

- prawo spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe)

- prawo rodzinne i opiekuńcze (np. rozwód, podział majątku, separacja, alimenty, kontakty, ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej)

- opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów

- reprezentowanie klientów we wszystkich możliwych sporach sądowych, w tym ze stosunku pracy

 

 

PRAWO GOSPODARCZE:

 

- prawo spółek handlowych (np. rejestracja i zmiany podmiotów gospodarczych w KRS, przekształcanie spółek)

- prawo kontraktów (opracowywanie i opiniowanie wzorów umów)

- prowadzenie postępowań sądowych, negocjacji oraz mediacji pomiędzy przedsiębiorcami

 

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE I NIERUCHOMOŚCI

 

- regulowanie stanu prawnego nieruchomości (np. postępowania wieczystoksięgowe, podziały nieruchomości, ustanawianie odrębnych własności lokali)

- prawo budowlane (np. decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o pozwoleniu na budowę)

- gospodarka nieruchomościami (np. wywłaszczenia nieruchomości)

- prawo lokalowe (np. eksmisje)

 

 

PRAWO KARNE

 

- reprezentowanie klientów w postępowaniu przygotowawczym (w śledztwie i dochodzeniu)

- reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących przestępstw oraz wykroczeń

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy! Chętnie odpowiem na Państwa pytania!


 

 

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.szczepaniak-adwokat.pl/